baner_głowy

NDA

Podpisz NDA

TEAMWORK zapewnia poufność i bezpieczeństwo rysunków klientów oraz chroni interesy firmy i prawa własności intelektualnej. TEAMWORK wymaga od wszystkich pracowników odbycia szkolenia przed podjęciem pracy.Aby móc współpracować z naszym procesem produkcyjnym i zapewnić bezpieczeństwo informacji firmowych, w czasie pracy sprzęt komputerowy musi być przełączony w tryb offline.Przed otrzymaniem rysunków klienta zostanie podpisana umowa o zachowaniu poufności.Umowy o zachowaniu poufności są często ważną częścią transakcji biznesowych, ponieważ chronią Twoje interesy biznesowe i pozwalają uniknąć niepotrzebnych strat finansowych.

NDA

Wizualizuj proces produkcyjny

TEAMWORK opracuje plan produkcji i odeśle go do Ciebie w razie potrzeby.W procesie produkcyjnym zastosowany zostanie system zleceń pracy, który będzie kontrolował każdy etap procesu produkcyjnego, a harmonogram każdego zadania każdego zespołu będzie bardzo przejrzysty.Wszystkie wymagania jakościowe lub klienta na każdym etapie produkcji zostaną odzwierciedlone w zleceniu pracy.Proces produkcyjny będzie na bieżąco monitorował postęp i dostarczał aktualnych informacji o postępie.Wysokiej jakości zdjęcia zostaną dostarczone w celach informacyjnych przed wysyłką, a wysyłka zostanie zorganizowana po otrzymaniu potwierdzenia.Dzięki temu proces produkcyjny jest widoczny i przejrzysty dla wszystkich zaangażowanych stron.